text
Regulament Concurs  
  1. Organizatorul
   
  • Campania publicitara “Racoreste-te sanatos cu 5 O’Clock Tea” este organizata si desfasurata de catre SC Globtrade Venture Investments S.R.L.(denumita in continuare “Organizator”) cu sediul in Voluntari, Str. Emil Racovita, nr. 70, judet Ilfov, nr. la Registrul Comertului J23/2036/2009, Cod Unic de Inregistrare RO26067772.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul in orice moment pe perioada desfasurarii campaniei. Modificarile facute asupra prezentului Regulament vor face obiectul unor Acte aditionale ce vor fi publicate pe site-ul http://fiveoclocktea.ro/landing-page/concurs/ Modificarile vor produce efecte din momentul publicarii lor pe site-ul mentionat anterior. Modificarile nu vor produce efecte retroactive. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, intrucat acestea vor fi publicate pe site-ul mentionat.
   
  1. Temei legal
   
  • Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile OUG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.
   
  1. Locul de desfasurare al Campaniei
   
  • Campania se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
   
  1. Durata Campaniei
   • Campania va incepe in data de 25 Iunie 2018, ora 00:00 ora Romaniei si se va incheia pe 31 August 2018, ora 23:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata Campaniei, aceasta modificare fiind stipulata intr-un Act aditional la acest Regulament, ce va fi publicat pe site-ul: http://fiveoclocktea.ro/landing-page/concurs/
   • Inregistrarea participantilor in Campanie se va putea face doar in perioada cuprinsa intre 25 Iunie 2018, ora 00:00 ora Romaniei si se va incheia pe 31 August 2018, ora 23:59, ora Romaniei. Orice inscriere in afara acestei perioade nu va putea fi luata in considerare.
   
  1. Drepturi de participare  
   
  • La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, romana sau straina, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, care achizitioneaza orice produs din gama 5 O’Clock Tea si inscrie datele bonului fiscal sau facturii fiscale in formularul de pe pagina: http://fiveoclocktea.ro/landing-page/concurs/ si respectand prezentul Regulament. Participantii isi asuma raspunderea pentru informatiile furnizate Companiei.
  • La acest concurs nu pot participa angajatii firmei SC Globtrade Venture Investments R.L. precum si rudele de gradul I ale acestora, sotii si sotiile lor.
  • Numarul bonului fiscal sau facturii fiscale si datele de identificare ale participantilor se inregistreaza prin intermediul formularului de participare disponibil pe site-ul Campaniei: http://fiveoclocktea.ro/landing-page/concurs/
  • Prin inscrierea in aceasta Campanie, participantii iau la cunostinta si accepta reglementarile prevazute in acest Regulament.
   
  1. Produse participante
   
  • Produsele participante la aceasta Campanie sunt toate produsele marca 5 O’Clock Tea, marca proprietatea Organizatorului.
   
  1. Mecanismul de desfasurare a Campaniei
   
  • Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs marca 5 O’Clock Tea si sa inscrie datele bonului fiscal sau facturii fiscale si datele de identificare in formularul de pe site-ul Campaniei: http://fiveoclocktea.ro/landing-page/concurs/
  • Bonurile sau facturile fiscale care atesta achizitionarea produselor 5 O’Clock Tea in afara perioadei de desfasurare a Campaniei nu sunt considerate valide.
  • Pentru ca un participant sa fie eligibil pentru premiile Campaniei, acesta trebuie sa inscrie minim un bon sau factura fiscale valide care sa ateste achizitionarea a cel putin un produs marca 5 O’Clock Tea in perioada de desfasurare a Campaniei. Inscrierea se va face pe site-ul Campaniei http://fiveoclocktea.ro/landing-page/concurs/ completand formularul de pe site cu urmatoarele date:
  • Nume si prenume
  • Numar de telefon
  • Adresa de email
  • Numar bon/ factura fiscala
  • Produsul achizitionat
  Toate campurile sunt obligatorii. Dupa completarea tuturor campurilor se apasa butonul “Inscrie-te la concurs”. Participantii vor primi un email automat de confirmare a inscrierii in Campanie.
  • Participantii trebuie sa pastreze fiecare bon fiscal sau factura fiscala inscrise in Campanie pentru a le trimite Organizatorului in cazul in care sunt declarati castigatori. Bonurile si facturile fiscale respective trebuie pastrate pana la publicarea listei finale cu toti castigatorii Campaniei.
  • Participantii pot inscrie mai multe bonuri sau facturi fiscale pe numele aceleiasi persoane. Participantii care inscriu de mai multe ori acelasi bon sau factura vor fi exclusi din Campanie, inclusiv in cazul in care vor fi declarati castigatori.
  • Compania nu este raspunzatoare pentru inscrierile care nu ajung la destinatie din cauza unor erori tehnice sau de alta natura care sunt independente de Companie.
  • Un participant are dreptul de a castiga un singur premiu saptamanal sau premiul cel mare. Daca, in urma validarii unui castigator al unui premiu saptamanal sau al marelui premiu se va constata ca acesta a mai castigat anterior un premiu saptamanal, premiul respectiv va fi acordat primului participant de pe lista de rezerve a castigatorilor.
  • Daca se constata ca un participant a castigat un premiu prin fraudarea mecanismului de incriere, acesta va fi obligat sa returneze premiul Organizatorului.
  • Participantii nu au dreptul sa se inscrie in Campanie folosind acelasi bon sau factura fiscala de mai multe ori.
   
  1. Premiile acordate
   
  • In cadrul acestei Campanii, Compania ofera in total 6 premii, oferite astfel:
   • Un premiu mare, constand in: o bratara fitness, 1 ceainic, 1 cutie de filtre pentru ceai, o lingurita masura si 5 pungi de ceai marca 5 O’Clock Tea a cate 40 grame.
   • 5 premii mici constand fiecare in: o cana pentru ceai, o cutie de filtre pentru ceai, o lingurita masura si 3 pungi de ceai marca 5 O’Clock Tea a cate 40 grame.
   • Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul acestei Campanii este de 800 lei (TVA inclus).
  • Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani a premiilor.
   
  1. Acordarea premiilor
   
  • Premiul cel mare: tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului va avea loc in data de 5 Septembrie 2018.
  • La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide conform prezentului Regulament, receptionate in timpul perioadei de desfasurare a Campaniei si primite prin intermediul site-ului Campaniei: http://fiveoclocktea.ro/landing-page/concurs/ . Dupa extragerea castigatorului vor fi desemnate 5 rezerve pentru premiul cel mare in cazul in care castigatorul nu poate fi validat din motive independente de Organizator. Intr-o astfel de situatie se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora.
  • Premiile mici: se vor acorda prin trageri la sorti ce vor avea loc o data la doua saptamani in zilele de 9 si 23 iulie, 6 si 20 august si 3 septembrie 2018. La fiecare extragere se vor desemna maxim 5 rezerve pentru premiul saptamanal. O persoana poate castiga un singur premiu saptamanal. In cazul in care se constata ca un castigator al unui premiu saptamanal a mai castigat un alt premiu saptamanal in cadrul acestei Campanii, se va acorda premiul respectiv primei persoane din lista de rezerve generate de extragerea din saptamana respectiva. Castigatorii premiilor saptamanale vor putea insa castiga si marele premiu.
  • Tragerile la sorti vor fi realizate de catre un reprezentant al Organizatorului folosind platforma independenta tragerilasorti.ro
  • Pentru validarea castigatorilor, acestia trebuie sa pastreze bonurile sau facturile fiscale si sa transmita in format electronic Organizatorului o imagine a acestora.
  • Livrarea premiilor se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la momentul validarii premiului.
  • Castigatorii vor semna un proces verbal de predare – primire.
   
  1. Garantii si servicii post-vanzare 
   
  • Orice cerere sau reclamatie in legatura cu garantia sau conformitatea premiilor va fi adresata Organizatorului, care va dispune rezolvarea imediata a acestora.
   
  1. Incetarea Campaniei
   
  • Compania poate inceta prezenta campanie inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora asa cum este aceasta definita de lege.
   
  1. Litigii
   
  • Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.
   
  1. Informarea Participantilor Conform Legii 677/2001
   
  • Prezentul regulament sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat pe pagina de concurs sau poate fi solicitat pe e-mail la adresa office@globtrade.ro
  • Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
  • Conform legii 677/2001, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata S.C. Globtrade Venture Investments R.L., la adresa de mail office@globtrade.ro, sau la adresa sediului social mentionat in preambulul regulamentului. Participantii au de asemenea dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.Participantii au dreptul de a se opune ca datele personale sa faca obiectul unei prelucrarii automate. Paricipantii au, de asemeni, dreptul de a se adresa justitie. Exercitarea acestor drepturi se poate face prin cerere scrisa transmisa pe adresa de email office@globtrade.ro sau pe adresa sediului social al Companiei: Str. Emil Racovita, nr. 70, Voluntari, jud. Ilfov.